Skip to content

Yhteishaku korkeakouluihin päättyy 6.4. klo 15.00!

 

Aikuisten korkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulu ι Yliopisto

Ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulut järjestävät koulutusta aikuisille

  • ammattikorkeakoulututkintoon johtavana koulutuksena
  • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavana koulutuksena
  • avoimena ammattikorkeakouluopetuksena
  • maksullisena täydennyskoulutuksena.

Aikuiskoulutuksessa koulutusten opetus- ja muut järjestelyt on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella. Monet opiskelijat ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, jonka he päivittävät opinnoillaan ammattikorkeakoulututkinnoksi. Aikuisten ja nuorten koulutukset vastaavat toisiaan, mutta opetusjärjestelyt ovat erilaiset.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa suorittamalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on työelämälähtöinen toteutukseltaan aikuisille suunnattu tutkinto.

Opintoja töiden ohella

Aikuiskoulutuksessa voit yleensä opiskella töiden ohella. Lähiopetusta on vähemmän kuin nuorten koulutuksessa, ja sitä on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Suuri osa opiskelusta on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu muun muassa itsenäistä etätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Joissakin ammattikorkeakouluissa tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi.

Hakeminen

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yhteishaussa.

Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista.

Yliopistossa

Yliopistoissa aikuisille on tarjolla

  • yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta
  • yliopistojen järjestämää täydennyskoulutusta (ml. erikoistumisopinnot) sekä
  • avoimen yliopiston opetusta.

Yliopistotutkintoihin johtavaan koulutukseen voi hakea normaalin opiskelijavalinnan kautta. Yhteishaussa haet yhdellä kertaa kaikkiin yliopistoihin. Erillisvalinnassa haet suoraan yhteen yliopiston koulutukseen.

Useilla aloilla on tarjolla työelämän tarpeisiin räätälöityjä maisteriohjelmia ja muuntokoulutusta, joihin haetaan erillisvalinnassa. Yliopistoissa voi suorittaa myös tieteellisiä jatko-opintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinto).

Lue lisää yliopisto-opinnoista.

Palaa sivun alkuun.